Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Dr n. med. Katarzyna Skonieczna<br> <br>mgr Małgorzata Patrzykont

  Dr n. med. Katarzyna Skonieczna

  mgr Małgorzata Patrzykont

  Presbyond LBV (Clearvu™) 
  przełomowa metoda korekcji prezbiopii
 • Dr n. med. Anna Groblewska <br>

  Dr n. med. Anna Groblewska

  Alergiczne zapalenie brzegów powiek

   wybrane zagadnienia

 • Lek. Judyta Krent

  Lek. Judyta Krent

  Pełzakowe zapalenie rogówki

Oprac. Lek. med. Dorota SZUMNY

 

1. Czy krople oczne mogą cofnąć jaskrę?

W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, że podawanie czynnika wzrostu nerwu w kroplach ocznych zwierzętom i ludziom hamuje śmierć komórek nerwowych, a także poprawia widzenie. Naukowcy z Rzymu leczyli szczury mające objawy jaskry kroplami ocznymi zawierającymi czynnik wzrostu nerwu. U zwierząt tych śmierć komórek zwojowych siatkówki występowała rzadziej w porównaniu z grupą kontrolną, która nie otrzymywała leku. Badanie zostało także przeprowadzone na trzech osobach dorosłych, u których ciśnienie wewnątrzgałkowe unormowano, ale którzy ciągle jeszcze mieli objawy progresji uszkodzenia widzenia. Po przeprowadzonym leczeniu u 2 pacjentów widzenie się poprawiło, u trzeciego było stabilne. Poprawa ta utrzymywała się 18 miesięcy po skończonym leczeniu.

 

Stwierdzono, że czynnik wzrostu nerwu powoduje zmiany chemiczne wewnątrz komórki, które zabezpieczają przed śmiercią w odpowiedzi na uszkodzenie. Lek ten mógłby również umożliwić komórkom zatrzymanie rozpoczętego już procesu śmierci. Mógłby również zwiększać wydajność zdrowych komórek zwojowych siatkówki do tworzenia nowych połączeń wewnątrz nerwu wzrokowego, aby wyrównać każde uszkodzenie, które kiedykolwiek miało miejsce.

 

Jednakże czynnik wzrostu nerwu nie może uratować komórek zwojowych siatkówki, które właśnie umarły, nerw wzrokowy tak jak i tkanka mózgowa nie może się regenerować.

 

Mimo że od dawna już wskazywano na rolę neuroprotekcji w leczeniu jaskry i stosowano wiele różnych leków, opierając się na tym założeniu, po raz pierwszy obserwowana jest poprawa ostrości wzroku u osób z zaawansowanym uszkodzeniem tarczy nerwu wzrokowego.

 

Naukowcy przestrzegają przed wyciąganiem zbyt daleko idących wniosków z tego niewielkiego badania, ale jego wyniki są zachęcające. Jeżeli uda się podobne wyniki uzyskać w badaniach na większej grupie ludzi i wprowadzić lek do lecznictwa, będzie to stanowiło ogromny krok naprzód w leczeniu jaskry.

OSN SuperSite

www.medcompare.com

 

 

 

2. Częstość powikłań rogówkowych i niepowodzeń po zabiegu cross-linking

Zauważono, że młodsi pacjenci ze skorygowaną ostrością wzroku mniejszą niż 0,8 rzadziej cierpią na powikłania po zabiegu cross-linking.

 

Zabieg cross-linking wydaje się bezpiecznym sposobem leczenia, gdyż po jego przeprowadzeniu częstość powikłań wynosi ok. 1% przy właściwej kwalifikacji pacjentów (tzn. wiek poniżej 35. r.ż., skorygowana ostrość wzroku mniejsza niż 0,8).

 

Zbadano 117 oczu 99 pacjentów, którzy byli kontrolowani przez 12 miesięcy po wykonaniu zabiegu. Wygojenie nabłonka było obecne średnio po 3 dniach. Przymglenie przedniej części zrębu rogówki zmniejszało się w trakcie gojenia. Spośród badanych troje oczu utraciło dwie linie na tablicy Snellena, częstość powikłań wynosiła 2,9%.

 

Na podstawie wyników badań stwierdzono, że wiek powyżej 35. r.ż. oraz przedoperacyjna ostrość wzroku lepsza niż 0,8 były jedynymi znaczącymi czynnikami ryzyka powstania powikłań.

Koller T. i wsp.

J Cataract Refract Surg

 

„Przegląd Okulistyczny” 2009, nr 6 (32)

 

 

 

 

» Konferencje

» Newsy

Okulistyczny Festiwal Filmowy i Fotograficzny

Okulistyczny Festiwal Filmowy i Fotograficzny

Okulistyczny Festiwal Filmowy i Fotograficzny

» czytaj więcej
Numer bieżący | Opinie ekspertów | Archiwum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów