Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Współczesne metody neuroprotekcji w jaskrze

 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska

  Prof. dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska

  Chirurgia Refrakcyjna IV. Wybrane metody adania czułości kontrastowej oraz widzenia przestrzennego

 • Prof. Andrzej Grzybowski

  Prof. Andrzej Grzybowski

  Sztuczna inteligencja w okulistyce AI in Ophtalmology 2022 cd.

Prof. nadzw. Anastasios G. KONSTAS

Kierownik Zakładu Jaskry,

Katedry i Kliniki Okulistyki

1. Uniwersytetu w Thessalonikach,

Grecja

 

24-godzinne monitorowanie ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą


Główne tezy wykładu wygłoszonego przez prof. A. Konstasa podczas VII Sympozjum Jaskry, tłumaczonego symultanicznie.

 

 

Abstrakt

24-godzinny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (CW) może nam dostarczyć pełniejszego obrazu uszkodzenia jaskrowego zależnego od ciśnienia, pozwalając na dokładne zweryfikowanie pożądanego ciśnienia docelowego i określenie rzeczywistej skuteczności wszystkich możliwości leczenia jaskry. Chociaż pożądane 24-godzinne ciśnienie docelowe, które zapewniłoby trwałą stabilizację widzenia u wszystkich pacjentów, wciąż nam umyka, to optymalna 24-godzinna kontrola CW z pewnością zapewni najlepsze długoterminowe rokowanie u pacjentów z jaskrą. W dyskusji przedstawiam przegląd wybranych dowodów skuteczności 24-godzinnych pomiarów CW oraz zarys 24-godzinnej efektywności połączenia dorzolamid/tymolol (DTFC, Cosopt). Podkreślam kilka kluczowych kwestii wpływających na 24-godzinną skuteczność tego leku przy obniżeniu CW i przedstawiam wyniki opublikowanych badań porównawczych.W szczególności omawiam dowody 24-godzinnej skuteczności DTFC przy nieefektywnej monoterapii prostaglandynami.

 

Najważniejsze punkty wykładu:

 • Kluczowe znaczenie w leczeniu jaskry ma właściwa ocena profilu CW pacjenta.
 • Z powodu istotnych wahań CW w ciągu doby jego pojedynczy pomiar sprawia, że wiele przeoczymy w tej zależnej od ciśnienia chorobie.
 • Kluczowe znaczenie dla lepszej oceny „prawdziwego” CW w jaskrze ma odejście od przekonania, że ​​pojedynczy odczyt CW co kilka miesięcy jest wystarczający.
 • Sposobem na uzyskanie wysokiej jakości i wiarygodności dowodów na wpływ CW jest większa liczba jego pomiarów w praktyce.
 • 24-godzinny pomiar CW zapewnia pełniejszą ocenę rzeczywistej skuteczności każdej opcji leczenia jaskry.
 • Pozwala na większe zróżnicowanie między lekami.
 • Dane dotyczące 24-godzinnej skuteczności leków po opublikowaniu ułatwią nam wybór leczenia w codziennej praktyce.
 • W przypadku kiedy monoterapia prostaglandyną jest niewystarczająca, włączenie do leczenia Cosoptu lub Xalacomu spowoduje dodatkowe, porównywalne 24-godzinne obniżenie CW o 2–2,5 mm Hg.
 • Najbardziej efektywną 24-godzinną terapię złożoną stanowi jak dotychczas połączenie prostaglandyny i Cosoptu.
 • Według najnowszych badań oceniających 24-godzinną kontrolę CW, stosowanie Cosoptu jako leku pierwszego rzutu w jaskrze otwartego kąta (JPOK) daje znacznie lepszą kontrolę całodobową CW (– 1,5 mm Hg) niż monoterapia Xalatanem.
 • Stąd Cosopt może być skuteczniejszy, jeśli stosuje się go jako leczenie pierwszego rzutu w jaskrze.
 • Badanie rytmu dniowego dostarczy odpowiednich danych o CW u większości chorych na jaskrę.
 • W przypadku pacjentów z niewyjaśnioną progresją choroby mimo dobrej kontroli CW w ciągu dnia konieczne będzie badanie wahań 24-godzinnych CW.
 • Zwyżka CW w zapisie 24-godzinnym jest istotna, gdyż może być czynnikiem przepowiadającym progresję w długoterminowej obserwacji.
 • Jaskra wtórna (np. jaskra w zespole eksfoliacji, jaskra pierwotnie zamkniętego kąta) jest trudniejsza do kontrolowania nawet przy 24-godzinnym monitorowaniu CW.Przegląd Okulistyczny 2011, nr 3 (41), s. 19. 
 

» Konferencje

» Polecamy

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Forum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów | Panel Recenzenta