Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski

  Prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski

  Czy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest przydatny w skriningu i wczesnej diagnostyce jaskry u ludzi młodych z krótkowzrocznością?

 • Mgr Jagoda Świątek

  Mgr Jagoda Świątek

  Aberracje wyższego rzędu - definicja, pomiar i znaczenie kliniczne

 • Lek. Adrianna Szczecińska

  Lek. Adrianna Szczecińska

  Współczesne metody hamowania progresji krótkowzroczności u dzieci i młodzieży

Oprac. Lek. med. Dorota SZUMNY

 

1. Nowy lek w alergicznym zapaleniu spojówek

Firma ISTA donosi, że wprowadziła do III fazy badań klinicznych w USA nowy lek antyalergiczny w kroplach ocznych – bepotastynę. Lek ten posiada potrójny mechanizm działania. Jest selektywnym antagonistą receptora histaminowego H1, stabilizuje mastocyty i hamuje migrację eozynofili do tkanek, w których toczy się proces zapalny. Nie ma działania uspokajającego. Bepotastyna w postaci doustnej została już dopuszczona do leczenia alergicznego nieżytu nosa w Japonii (w 2000 r.).

 

W USA 20% populacji cierpi na oczną postać sezonowych alergii. Firma ISTA ma nadzieję, że wprowadzenie nowego leku poprawi komfort życia pacjentów z alergią.

ISTA Pharmaceuticals

www.istavision.com

 

 

2. Ranibizumab w obrzęku plamki

Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wskazują, że iniekcje ranibizumabu mogą być skutecznym leczeniem prowadzącego do ślepoty obrzęku plamki, powstałego w przebiegu cukrzycy.

 

W cukrzycowym obrzęku plamki dochodzi do nagromadzenia płynu w miejscu siatkówki odpowiedzialnym za widzenie centralne. Najprawdopodobniej udział w powstawaniu obrzęku plamki ma również zwiększona ekspresja czynnika wzrostu – VEGF.

 

W przeprowadzonym badaniu podano iniekcje doszklistkowe 10 pacjentom z cukrzycowym obrzękiem plamki w momencie rozpoczęcia badania i w 1, 2, 4 i 6 miesięcy potem. Po 7 miesiącach trwania badania zanotowano znaczące zmniejszenie grubości siatkówki w plamce i poprawę ostrości wzroku u badanych. Iniekcje doszklistkowe były dobrze tolerowane, nie zanotowano poważnych objawów ubocznych.

 

Dotychczasowe wyniki są obiecujące, wymagają jednak przeprowadzenia szerszych badań i oceny długoterminowych wyników leczenia.

Reuters Heath

American Journal of Ophthalmology

www.ajo.com

 

 

 

3. Indukowane żelazem uszkodzenia oksydacyjne

Jony żelaza, których ilość wzrasta z wiekiem, są potencjalnymi wyzwalaczami uszkodzenia oksydacyjnego i najprawdopodobniej przyczyniają się do powstania schorzeń związanych ze starzeniem się organizmu. Wiele danych wskazuje również, że akumulacja jonów żelaza może być czynnikiem rozwoju AMD.

 

Siatkówki pacjentów chorych na AMD mają więcej jonów żelaza wewnątrz fotoreceptorów, nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE – retinal pigment epithelium) i druzów niż osoby zdrowe z grupy kontrolnej. Przyspieszony rozwój makulopatii, przypominającej AMD, widoczny jest w siatkówkach przeładowanych żelazem w dziedzicznej chorobie – aceruloplazminemii. U myszy z dużą ilością żelaza w siatkówce, związaną z ceruloplazminą i jej homologiem – hefastinem, wykryto zwyrodnienie siatkówki podobne do AMD, z podsiatkówkową neowaskularyzacją, akumulacją lipofuscyny i depozytami pod RPE oraz ostatecznie śmiercią fotoreceptorów i komórek RPE.

 

Stwierdzono, że regulator ogólnoustrojowej homeostazy żelaza – HFE wykazuje ekspresję w RPE. Pacjenci chorzy na hemochromatozę, dziedziczną chorobę często spowodowaną mutacją HFE, mogą mieć predyspozycję do rozwoju AMD przez przeładowanie siatkówki jonami żelaza.

 

Wzrastająca wiedza na temat homeostazy żelaza może pomóc w rozwoju terapii zmniejszających przeładowanie żelazem.

 

Wstępne badania na myszach wskazują, że chelatowanie żelaza może zredukować przeładowanie RPE tymi jonami i ochronić komórki przed zwyrodnieniem. Eksperymenty te sugerują, że wiążące żelazo leki mogą być korzystne w zmniejszaniu stresu oksydacyjnego RPE i zmniejszać również ryzyko progresji AMD.

Investigative Ophthalmology & Visual Science

www.iovs.org

 

 

 

 

 

4. Wpływ HDL na przenikanie tłuszczów z RPE

Na hodowli komórek nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE, retinal pigment epithelium) badano transport znaczonych radiologicznie lipidów z zewnętrznych segmentów fotoreceptorów (POS, photoreceptor outer segments). Fagocytoza POS jest istotnym procesem utrzymania prawidłowych funkcji fotoreceptorów in vivo.

 

Zewnętrzne segmenty fotoreceptorów są fagocytowane na górnej powierzchni komórek nabłonka barwnikowego siatkówki. Sfagocytowane lipidy POS mogą być ponownie użyte do budowy fotoreceptorów przez inkorporację do nowych POS. Mogą też być przetransportowane do powierzchni błony podstawnej i stamtąd przenikać do krążenia ogólnego.

 

Autorzy pokazali, że lipoproteiny o wysokiej gęstości (HDL) stymulują wypływ znakowanych radiologicznie lipidów pochodzących z POS. Lipidy te wiążą się preferencyjnie z HDL. Wydostające się z komórek triglicerydy, cholesterol i jego estry również wiązały się z HDL.

 

Odkrycie to sugeruje rolę HDL w regulacji transportu lipidów i cholesterolu z komórek RPE, którego zaburzenia mogą powodować patologiczne gromadzenie się lipidów, powodujące powstawanie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

British Journal of Ophthalmology

www.newsrx.com

 

 

 

 

 

» Konferencje

» Polecamy

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Forum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów | Panel Recenzenta