Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski

  Prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski

  Czy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest przydatny w skriningu i wczesnej diagnostyce jaskry u ludzi młodych z krótkowzrocznością?

 • Mgr Jagoda Świątek

  Mgr Jagoda Świątek

  Aberracje wyższego rzędu - definicja, pomiar i znaczenie kliniczne

 • Lek. Adrianna Szczecińska

  Lek. Adrianna Szczecińska

  Współczesne metody hamowania progresji krótkowzroczności u dzieci i młodzieży

Oprac. Lek. med. Dorota SZUMNY

 

1. Terapia fotodynamiczna w naczyniowym, proliferacyjnym guzie siatkówki

46-letnia pacjentka z rozpoznanym obwodowym, naczyniowym, proliferacyjnym guzem siatkówki była leczona jedną sesją terapii fotodynamicznej. Zastosowano 6 mg/m2 powierzchni ciała werteporfiny, naświetlając 100 J/cm2 przez 83 sekundy. Po 10 miesiącach kontroli po leczeniu zauważono inwolucję guza z poprawą ostrości wzroku do 0,25.

 

Leczenie guzów wazoproliferacyjnych charakteryzuje się dużą różnorodnością stosowanych terapii, takich jak krioterapia, fotokoagulacja laserowa oraz brachyterapia. Przedstawiony przypadek pokazuje, że również terapia fotodynamiczna jest efektywną metodą leczenia tego rodzaju guzów.

Ophthalmic Surgery, Lasers & Imaging

www.osli.com

 

 

2. Laser femtosekundowy może zmienić oblicze chirurgii transplantacyjnej rogówki

Wczesne wyniki badań nad zastosowaniem lasera femtosekundowego przy przeszczepach rogówki wskazują, że jego użycie pozwala na szybsze gojenie i lepsze wyniki ostrości wzroku po zabiegu.

 

Naukowcy z Kellogg Eye Center byli pierwszymi, którzy we wczesnych latach 90. ubiegłego wieku odkryli dla chirurgii okulistycznej laser femtosekundowy, używany wcześniej tylko w przemyśle. Obecnie jest on szeroko stosowany w chirurgii refrakcyjnej. Badacze mają nadzieję, że taki sam sukces osiągnie zastosowanie tego lasera w chirurgii transplantacyjnej rogówki. Celem jest uzyskanie lepszej ostrości wzroku, szybszego odzyskania funkcji wzroku po zabiegu i mocniejszej konstrukcji rany, która pozwoli na większą odporność na urazy w przyszłości.

 

Laser femtosekundowy jest lepszym narzędziem tnącym od standardowo stosowanego trepanu. Pozwala on chirurgowi zogniskować energię lasera na konkretnej głębokości i gwałtownie przeciąć w tym miejscu, nie powodując żadnych dodatkowych uszkodzeń otaczającej tkanki. Możliwe jest również uzyskanie konkretnego kształtu cięcia, np. grzybiastego, szczytu kapelusza, zygzakowatego, które pozwalają na lepsze dopasowanie nakładania się tkanek rogówki dawcy i biorcy przeszczepu.

 

Szybkość i precyzja lasera femtosekundowego sprawiają, że wstępne wyniki są bardzo zachęcające, wymagają one jednak szerszych, wieloośrodkowych badań, które dokładnie porównają jeszcze raz tę procedurę ze stosowaną do tej pory tradycyjną metodą wykonywania przeszczepów.

Uniwersytet Michigan

Kellogg Eye Center

www.kellogg.umich.edu 

 

 

3. Antagoniści receptorów alfa-1-adrenergicznych u pacjentów z zaćmą

Leki z grupy antagonistów receptorów alfa-1-adrenergicznych, podawane ogólnie, np. u pacjentów z przerostem prostaty, mogą spowodować powikłania i zwiększyć ryzyko śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (IFIS, intraoperative floppy iris syndrome) w trakcie zabiegu usunięcia zaćmy.

 

Podczas posiedzenia Amerykańskiego Towarzystwa Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej wśród uczestników przeprowadzono ankietę dotyczącą stosowania alfa-1-antagonistów przez pacjentów i częstości występowania IFIS. Byli to w 75% lekarze z USA. 90% ankietowanych powiedziało, że IFIS najczęściej występował po tamsulozynie niż po innych lekach z tej grupy. Dwie trzecie badanych rutynowo pyta się pacjentów o przyjmowanie alfa-1-antagonistów. 95% pytanych przyznało, że chirurgia zaćmy jest trudniejsza u pacjentów przyjmujących tę grupę leków. Obserwacje lekarzy wskazują również na fakt, że mniej niż jedna trzecia pacjentów przed zabiegiem okulistycznym mówi o stosowaniu tej grupy leków.

 

Większość podkreślała, aby zwracać uwagę lekarzy rodzinnych i tych, którzy przepisują alfa-1-antagonistów, aby przed rozpoczęciem leczenia skierować pacjenta na badania okulistyczne.

Journal of Cataract and Refractive Surgery

www.jcrsjournal.org

 

 

 4. Pozytywne wyniki badań nad zintioneiną w leczeniu suchego AMD

Firma Pipex donosi o pozytywnych wynikach II fazy badań klinicznych oceniających skuteczność leczenia suchej postaci AMD podawaną doustnie zintioneiną.

 

Badaniu poddano 80 pacjentów z suchym typem AMD. Było to badanie prospektywne, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą i placebo. Przez 6 miesięcy 2 razy dziennie pacjentom podawano  kapsułki zawierające zintioneinę (2 x 25 mg leku) lub placebo. Po zakończeniu badania pacjenci otrzymujący lek wykazywali statystycznie znaczącą poprawę w zakresie ostrości wzroku, wrażliwości na kontrast i czasu powrotu funkcji fotoreceptorów, które stanowią punkty odniesienia całkowitej funkcji siatkówki zaburzonej w AMD. Zintioneina okazała się lekiem dobrze tolerowanym, w badanej grupie zaobserwowano tylko 2% zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

 

Lek ten stanowi obiecującą alternatywę w leczenia suchego AMD – rzadko zdarza się, że w II fazie badań klinicznych widoczna była znacząca poprawa wszystkich parametrów funkcji centralnej siatkówki, jak w tym przypadku. Dotychczasowe obserwacje wymagają jednak dalszych szczegółowych badań.

Pipex Pharmaceuticals

www.datamonitor.com, www.pipexpharma.com

 

„Przegląd Okulistyczny” 2009, nr 1 (28)

 

» Konferencje

» Polecamy

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Forum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów | Panel Recenzenta