Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Janusz Czajkowski

  Janusz Czajkowski

  Współistnienie krótkowzroczności z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą u ludzi młodych (do 40. r.ż.)

 • lek. Klaudia Ulfik

  lek. Klaudia Ulfik

  Zmiany obwodowe predysponujące do odwarstwienia siatkówki


 • lek. med. Michał Karaszewski

  lek. med. Michał Karaszewski

  COVID-19 Wybrane wytyczne opracowane przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób i Światową Organizację Zdrowia

Oprac. Lek. med. Karolina DEMBSKA

 

1. 24-godzinny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego za pomocą soczewki Triggerfish

Firma Sensimed opracowała soczewkę kontaktową  umożliwiającą całodobową nieinwazyjną ocenę ciśnienia u pacjentów z jaskrą. Zestaw obejmuje miękką soczewkę silikonową z wbudowanym miniaturowym czujnikiem telemetrycznym. Czujnik rejestruje zmiany wielkości połączenia rogówkowo-twardówkowego na całym obwodzie soczewki, które bezpośrednio korelują z fluktuacjami ciśnienia wewnątrzgałkowego. Ciągły sygnał wysyłany przez soczewkę jest odbierany bezprzewodowo przez elastyczny rzep z antenką, naklejony wokół badanego oka. Odbierane dane są przesyłane do odbiornika za pomocą elastycznego kabla połączonego z antenką. Zgodnie z założeniami producenta, po nałożeniu soczewki w gabinecie lekarskim pacjent udaje się do domu i wykonuje rutynowe czynności. Po zakończeniu 24-godzinnego badania chory wraca do gabinetu, a lekarz przesyła dane z odbiornika na swój komputer przez bluetooth celem natychmiastowej analizy.

Soczewka nie została jeszcze dopuszczona do komercyjnego użycia w Stanach Zjednoczonych.

http://www.sensimed.com

 

2. Wpływ profilaktycznej irydotomii na gęstość komórek śródbłonka rogówki w 3-letniej obserwacji pacjentów z podejrzeniem ostrego zamknięcia kąta

Celem prospektywnego badania kohortowego była ocena wpływu obwodowej irydotomii laserowej (profilaktycznej) na gęstość komórek śródbłonka rogówki u pacjentów z podejrzeniem ostrego zamknięcia kąta. Badaną grupę stanowiło 230 pacjentów z jednostronną irydotomią laserową. Grupę kontrolną tworzyły oczy towarzyszące badanych. Po 1 roku i po 3 latach od zabiegu oceniano gęstość i morfologię komórek śródbłonka w obojgu oczach. Badaną grupę w większości stanowiły kobiety (75,4%) w wieku 62,5 ± 8,0 lat. Gęstość komórek śródbłonka po roku od zabiegu była znacznie niższa w obojgu oczach (zależność istotna statystycznie). Podobnie po 3 latach: w porównaniu z badaniem wyjściowym obserwowano istotne obniżenie gęstości komórek śródbłonka zarówno w oku po irydotomii laserowej, jak i w oku towarzyszącym. Stopień utraty komórek był podobny w obojgu oczach.

Br J Ophthalmol  doi:10.1136/bjophthalmol-2012-302013

 

„Przegląd Okulistyczny” 2012, nr 6 (50)

 

 

 

 

 

 

 

 

» Konferencje

» Polecamy

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Forum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów