Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski

  Prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski

  Czy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest przydatny w skriningu i wczesnej diagnostyce jaskry u ludzi młodych z krótkowzrocznością?

 • Mgr Jagoda Świątek

  Mgr Jagoda Świątek

  Aberracje wyższego rzędu - definicja, pomiar i znaczenie kliniczne

 • Lek. Adrianna Szczecińska

  Lek. Adrianna Szczecińska

  Współczesne metody hamowania progresji krótkowzroczności u dzieci i młodzieży

Oprac. lek. med. Dorota SZUMNY


Postępowanie w AMD


Wytyczne AAO z 2008 roku.

 

1. Początkowy wywiad chorobowy:

 • objawy (metamorfopsje, obniżenie ostrości wzroku),
 • przyjmowane leki i suplementy diety,
 • choroby ogólnoustrojowe,
 • choroby oczu,
 • wywiad rodzinny, szczególnie dotyczący AMD,
 • styl życia, w szczególności palenie papierosów.

 

2. Początkowe badanie fizykalne:

 • ostrość wzroku,
 • badanie stereoskopowe plamki

 

3. Badania dodatkowe:

Angiografia fluoresceinowa wskazana jest:

 • gdy pacjent skarży się na nowe metamorfopsje;
 • gdy pacjent z niewiadomej przyczyny ma zaburzenia widzenia,
 • gdy podczas badania dna oka zauważone zostanie uniesienie RPE (retinal pigment epithelium, nabłonek barwnikowy siatkówki) siatkówki, krwotok podsiatkówkowy, wysięki twarde lub włóknienie podsiatkówkowe;
 • aby wykryć obecność lub określić powiększanie się, typ, wielkość i lokalizację CNV (choroidal neovascularization, neowaskularyzacja naczyniówkowa) oraz określić, jaką część zmian stanowi klasyczne CNV;
 • aby zastosować odpowiednie leczenie (chirurgię z fotokoagulacją laserową lub PDT z werteporfiną);
 • aby wykryć przetrwałe lub nawracające CNV po zastosowanym leczeniu;
 • aby odnaleźć przyczynę utraty wzroku, nieustaloną podczas badania klinicznego.

Każdej angiografii powinien towarzyszyć plan opieki nad pacjentem i postępowania w razie powikłań.

 

4. Wywiad chorobowy przy kolejnych badaniach:

 • objawy (spadek ostrości wzroku, metamorfopsje),
 • zmiany w przyjmowanych lekach i suplementach diety,
 • choroby oczu i ogólne (od ostatniego badania)
 • zmiany stylu życia, np. zaprzestanie palenia papierosów.

 

5. Kolejne badania fizykalne:

 • ostrość wzroku,
 • stereoskopowe badanie dna oka.

 

6. Kontrole po leczeniu neowaskularnej postaci AMD.

Należy:

 • powiedzieć pacjentowi o ryzyku, korzyściach i powikłaniach leczenia oraz uzyskać zgodę na nie;
 • zbadać pacjenta leczonego doszklistkowymi iniekcjami ranibizumabu ok. 4 tygodnie po terapii;
 • zbadać pacjenta leczonego doszklistkowymi iniekcjami bewacyzumabu ok. 4–8 tygodni po terapii;
 • zbadać pacjenta leczonego doszklistkowymi iniekcjami pegaptanibu ok. 6 tygodni po terapii;
 • zbadać i wykonywać AF przynajmniej co 3 miesiące, do 2 lat po PDT z werteporfiną;
 • zbadać pacjenta leczonego za pomocą chirurgii laserem cieplnym ok. 2–4 tygodni po terapii, a następnie 4–6 tygodni później;

 

OCT, angiografia fluoresceinowa i fotografia dna oka mogą być pomocne w wykrywaniu objawów wysięku i powinny być wykonane przy wskazaniach klinicznych.

 

Dalsze badania powinny być wykonane w zależności od wyników badania klinicznego i opinii lekarza prowadzącego leczenie.

 

7. Edukacja pacjenta.

Należy:

wytłumaczyć rokowanie i potencjalne korzyści z leczenia odpowiedniego dla stanu narządu wzroku i zdrowia ogólnego;

 • zachęcić pacjenta z wczesnym AMD do regularnych badań okulistycznych z rozszerzeniem źrenicy, aby wcześnie wykryć zmiany średnio zaawansowane;
 • pouczyć pacjenta ze średnio zaawansowanym AMD o metodach wykrywania nowych objawów CNV i konieczności szybkiego kontaktu z lekarzem, jeżeli się one pojawią;
 • poinstruować pacjentów z jednostronnymi objawami choroby, aby kontrolowali widzenie w drugim oku i regularnie badali się okresowo, nawet przy braku jakichkolwiek objawów chorobowych, a szczególnie gdy pojawią się nowe lub znaczące objawy wzrokowe;
 • poinstruować pacjentów, jakie są objawy zapalenia wnętrza gałki ocznej, włączając ból, zwiększony dyskomfort, nasilające się zaczerwienienie oka, zamazane i nieostre widzenie, zwiększona wrażliwość na światło i zwiększona liczba mroczków w polu widzenia, pouczyć o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza w razie ich wystąpienia;
 • zachęcać pacjentów do zaprzestania palenia papierosów, ponieważ wyniki obserwacji klinicznych wskazują na istnienie związku między paleniem a AMD; zaprzestanie palenia papierosów przyniesie także inne korzyści dla zdrowia;
 • pacjentów z niską ostrością wzroku należy poinformować o możliwości rehabilitacji wzrokowej i opiece socjalnej.

Przegląd Okulistyczny 2009, nr 1 (28), s. 9. 

 

 

» Konferencje

» Polecamy

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Forum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów | Panel Recenzenta