Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu jaskry

 • Mgr Jagoda Świątek

  Mgr Jagoda Świątek

  Aberracje wyższego rzędu a laserowa korekcja wzroku

 • Prof. Andrzej Grzybowski

  Prof. Andrzej Grzybowski

  Sztuczna inteligencja w okulistyce.
  Algorytmy władzy

Rok 2015

Rok 2015


"Przegląd Okulistyczny 6/2015 "


W NUMERZE M.IN.


 

Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Dr n. med. Maria Pomorska

POLE WIDZENIA-ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE KLINICZNEJ DLA OCENY ZACHOWANIA FUNKCJI WIDZENIA W JASKRZE

Perymetria, badanie pola widzenia (PW), jest ważnym badaniem dodatkowym w okulistyce, szczególnie w diagnostyce i monitorowaniu jaskry (ocena centralnych 30° pola widzenia), jak i innych chorób oczu oraz schorzeń neurologicznych. W praktyce klinicznej perymetria wykonywana jest zwykle w połączeniu z innymi badaniami, takimi jak tonometria czy ocena zmian anatomicznych tarczy nerwu II i siatkówki, pozostaje jednak niezastąpioną metodą diagnostyczną umożliwiającą ocenę funkcji widzenia.


Dr n. med. Łukasz Bednarski

KOLEJNY KROK W ZAKRESIE POPRAWY SKUTECZNOŚCI OPERACYJNEGO LECZENIA JASKRY: IMPLANT STARflo.

Jaskra stanowi stałe wyzwanie w dążeniu do utrzymania odpowiednich standardów hydrodynamicznych oka, które pozwalają na zachowanie widzenia przez całe życie pacjenta.

W chwili obecnej, oprócz rozbudowywanego i unowocześnianego systemu farmakoterapii, również kierunki leczenia chirurgicznego ulegają modyfikacjom.

Spośród wszystkich zabiegów przeciwjaskrowych jednym z największych wyzwań jest zastosowanie systemów setonowych oraz podnoszenie skuteczności ich działania poprzez wykorzystanie antymetabolitów. Różnice związane ze wskazaniami, z budową oraz mechanizmami działania sprowadzają się jednak do wspólnego celu, jakim jest redukcja ciśnienia wewnątrzgałkowego (CWG), poprzez zwiększenie i ułatwienie odpływu cieczy wodnistej z wnętrza gałki ocznej. Jednym z najnowocześniejszych systemów obniżających CWG jest system STARflo.


Czytaj więcej

 


"Przegląd Okulistyczny 5/2015 "


W NUMERZE M.IN.

 

Lek. Agnieszka  Sobura-Ojeda

NEUROPATIA DEMIELINIZACYJNA NERWU WZROKOWEGO

Najczęstszą choroba demielinizacyjną, w ktorej obserwujemy zaburzenia związane z zajęciem nerwu wzrokowego, jest stwardnienie rozsiane.

 

 

Dr n. med. Anna Turno-Kręcicka

NIEINFEKCYJNE ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ I SIATKÓWKI

Diagnostyka okulistyczna jest oparta na sztuce wizualizacji morfologicznych cech choroby, a umiejętna obserwacja uzupełniona wywiadem pozwala na dobór odpowiednich testów laboratoryjnych.

 

Czytaj więcej

 

"Przegląd Okulistyczny 4/2015 "


W NUMERZE M.IN.


Lek.  Justyna Ligorowska-Mateńczuk

LECZENIE ALERGICZNYCH CHORÓB OCZU

Ponad 70% alergicznych chorób oczu przebiega w mechanizmie Ig-zależnym. Zatem dokładny wywiad alergologiczny, jak i potwierdzenie uczulenia na dany alergen pozwalają na właściwe rozpoznanie i leczenie.


Dr hab. n. med. Radosław Kaczmarek

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ I SIATKÓWKI O ETIOLOGII WIRUSOWEJ

Diagnoza zwykle jest stawiana na podstawie charakterystycznego obrazu klinicznego, wywiadu, objawów ogólnych oraz statusu immunologicznego pacjenta, ponieważ niektóre z omówionych poniżej postaci zapaleń wirusowych typowo występują u pacjentów w immunosupresji.


Czytaj więcej"Przegląd Okulistyczny 3/2015 "


W NUMERZE M.IN.

 

Lek. Bartosz Ścieszka

TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU I JEGO ZASTOSOWANIE W OKULISTYCE

Jego właściwości, podobnie jak i innych substancji enzymatycznych opisywanych w badaniach doświadczalnych i klinicznych, dają nadzieję na nowe, małoinwazyjne leczenie chorób narządu wzroku.

 

 

Prof. dr hab. n. med. Damian Czepita

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ - WYSTĘPOWANIE, PATOGENEZA, POSTĘPOWANIE

Występowanie krótkowzroczności zwiększyło się w sposób istotny w ciągu ostatnich 50 lat. Obecnie na świecie 1,6 miliarda osób ma krótkowzroczność. Przyjmuje się, że do 2020 r. na krótkowzroczność będzie chorowało 2,5 miliarda osób (1/3 populacji światowej).


Czytaj więcej"Przegląd Okulistyczny" 2/2015


W NUMERZE M.IN.


Lek. Agata Pyziak

ZESPOŁY TĘCZÓWKOWO-ROGÓWKOWO-ŚRÓDBŁONKOWE

Powinny one być zawsze brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej u pacjentów młodych i w średnim wieku z objawami jednostronnej jaskry, dekompensacji rogówki i/lub atrofii tęczówki.


 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz

Prezes Stowarzyszenia AMD Warszawa

Kierownik Kliniki okulistycznej MAVIT w Katowicach

Suplementacja diety w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem. 

Fakty, mity i zagrożenia. Część I

W oczach z cechami rozwiniętej suchej postaci  AMD (duże druzy, początkowy zanik geograficzny) stosowanie suplementacji zmniejsza ryzyko progresji suchej postaci AMD do postaci zaawansowanej o ponad 30% w obserwacji wieloletniej.


czytaj więcej
"Przegląd Okulistyczny 1/2015 "


W NUMERZE M.IN.


 

Domenico Puzzolo

Department of Biomorphology and Biotechnology Section of Histology and Embryology University of Messina Mesyna,Włochy

AKTUALNE POGLĄDY NA ANATOMIĘ, HISTOLOGIĘ I EMBRIOLOGIĘ OKA

W pełni rozwinięta ludzka rogówka składa się z pięciu warstw. Ostatnio Dua i wsp. zasugerowali obecność szóstej warstwy, która wstępnie została nazwana pre-Descemet lub Dua, położonej pomiędzy najgłębszymi warstwami zrębu a błoną Descemeta.Timothy G. Murray, MD, MBA, FACS, FAAO

Autor  jest założycielem i dyrektorem Murray Ocular Oncology and Retina w Coral Gables na Florydzie oraz międzynarodowym specjalistą w zakresie leczenia nowotworów oka. Dr Murray od ponad dwudziestu lat prowadzi badania naukowe, wykłada oraz sprawuje opiekę kliniczną nad pacjentami.
TERAPIA MPLT ŁĄCZONA Z INIEKCJAMI ANTY-VEGF W LECZENIU RETINOPATII POPROMIENNEJ

Technologia MPLT stanowi zupełnie nowy etap w leczeniu retinopatii popromiennej, w przypadku której nie ma obecnie ustanowionych standardów postępowania. Może nam ona również dać możliwość zmiany mikrośrodowiska oka bez uszkodzeń termicznych siatkówki oraz przy zmniejszeniu ilości stosowanych leków lub wyeliminowaniu zupełnie konieczności dalszego leczenia.


czytaj więcej

 

 

 

» Konferencje

» Polecamy

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Forum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów | Panel Recenzenta | no title