Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Janusz Czajkowski

  Janusz Czajkowski

  Współistnienie krótkowzroczności z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą u ludzi młodych (do 40. r.ż.)

 • lek. Klaudia Ulfik

  lek. Klaudia Ulfik

  Zmiany obwodowe predysponujące do odwarstwienia siatkówki


 • lek. med. Michał Karaszewski

  lek. med. Michał Karaszewski

  COVID-19 Wybrane wytyczne opracowane przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób i Światową Organizację Zdrowia

Oprac. Lek. med. Karolina DEMBSKA

 

1. Wiarygodność i niezawodność pomiarów autofluorescencji spojówkowej w ultrafiolecie

Celem badania była ocena korelacji między autofluorescencją spojówkową w ultrafiolecie (UVAF) a bezobjawowym uszkodzeniem powierzchni gałki ocznej światłem UV (w fazie przedklinicznej) i jej wiarygodności. Wiarygodność pomiarów i ich korelacja z czasem aktywności pacjentów na świeżym powietrzu nie zostały do tej pory ocenione.

 

Badaną grupę stanowiło 599 osób w wieku 16–85 lat (Norfolk Island Eye Study). Analizę wykonano na podstawie dokumentacji fotograficznej; oceniano autofluorescencję spojówkową, stosując UV. Pomiar obszaru UVAF wykonano komputerowo. Czas narażenia na promieniowanie UV oceniono na podstawie specjalnego kwestionariusza różnicującego okres letni i zimowy. Wiarygodność autofluorescencji spojówkowej jest wysoka, a w przedstawionym badaniu uszkodzenie spojówki silne korelowało z podanym czasem narażenia na promieniowanie UV.

Źródło: Br J Ophthalmol 2012; 96: 801–805

 

2. Efektywność i jakość życia osób dorosłych z zezem po podaniu iniekcji toksyny botulinowej A

Podczas gdy większość pacjentów z zezem leczy się chirurgicznie, wciąż istnieje grupa osób, u których zabieg nie jest możliwy. Nieprawidłowe ustawienie gałki ocznej jest powodem znacznie niższej jakości życia tych pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną. 65 pacjentów pozostających pod kontrolą Moorfields Eye Hospital poddano powtarzalnym iniekcjom toksyny botulinowej A (ponad 25 zastrzyków) celem uzyskania długotrwałego efektu kosmetycznego. Pacjentów następnie poproszono o ponowne wypełnienie kwestionariusza jakości życia. Uzyskano wyniki zbliżone do tych w grupie kontrolnej.

Źródło: Br J Ophthalmol 2012; 96: 838–840

 

3. Allogeniczne krople z surowicy ludzkiej w praktyce okulistycznej

Krople z surowicy ludzkiej zawierają czynniki wzrostu, czynniki neurotroficzne, fibronektynę i witaminę A, które wspomagają epitelializację rogówki oraz regenerację nerwów. Dzięki tym składnikom są uznanym lekiem w chorobach powierzchni oka. Wykorzystywane w praktyce klinicznej autologiczne serum nie jest zalecane u części pacjentów z uwagi na choroby współistniejące. Serum autologiczne może potencjalnie zawierać pewne stężenie leków lub czynników zapalnych, uszkadzających powierzchnię oka. W takich okolicznościach alternatywną metodę leczenia stanowią krople z surowicy allogenicznej. Brak unaczynienia rogówki czyni ją strukturą uprzywilejowaną immunologicznie, chociaż zarówno rogówka, jak i spojówka rozpoznają antygeny układu ABO i HLA.

Źródło: Br J Ophthalmol 2012; 96: 1151–1152

 

4. Czy statyny zwiększają ryzyko rozwoju jaskry pierwotnie otwartego kąta u pacjentów z hiperlipidemią?

Retrospektywna, kohortowa analiza 524 109 pacjentów ze zdiagnozowaną hiperlipidemią, z czego 316 182 (60%) leczonych było statynami, wykazała znacząco mniejsze ryzyko rozwoju JPOK u pacjentów z hiperlipidemią. U pacjentów stosujących tę grupę leków nieprzerwanie przez 2 lata występowało o 8% mniejsze ryzyko rozwoju JPOK, a u osób z podejrzeniem jaskry o 9% mniejsze ryzyko rozwoju choroby w porównaniu z grupą kontrolną.Dowody na protekcyjne działanie statyn przeciw JPOK wymagają dalszych prospektywnych badań.

Źródło: Ophthalmology 2012 Jun 21 PMID: 22727176

 

 „Przegląd Okulistyczny” 2012, nr 4 (48)

 

 

 

 

 

 

 

 

» Konferencje

» Polecamy

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Forum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów