Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Dr n. med. Katarzyna Skonieczna<br> <br>mgr Małgorzata Patrzykont

  Dr n. med. Katarzyna Skonieczna

  mgr Małgorzata Patrzykont

  Presbyond LBV (Clearvu™) 
  przełomowa metoda korekcji prezbiopii
 • Dr n. med. Anna Groblewska <br>

  Dr n. med. Anna Groblewska

  Alergiczne zapalenie brzegów powiek

   wybrane zagadnienia

 • Lek. Judyta Krent

  Lek. Judyta Krent

  Pełzakowe zapalenie rogówki

Regulamin publikacji artykułów w czasopiśmie

Regulamin publikacji artykułów

 

 
1. Artykuł powinien być podzielony na część tekstową w pliku Word oraz część
ilustracyjną w formacie JEPG w folderze Ilustracje.
 
2. Należy podać imiona, nazwiska autorów, miejsca pracy, foto autorów, adresy e-
mail.
 
3. Zalecamy podanie telefonu głównego autora w celu komunikacji z wydawnictwem przed publikacją. Telefon nie jest publikowany w czasopiśmie.
 
4. W pracach oryginalnych, przeglądowych, opisach przypadków klinicznych,
omówieniach autorskich należy podać:
 
a. tytuł w j. polskim i j. angielskim,

b. streszczenie w j. angielskim (do 10 zdań),

c. adres e-mail do kontaktu zawodowego,

d. piśmiennictwo – maksymalnie pięć publikacji bez odnośników w tekście, alfabetycznie, na końcu pracy.
 
5. Ryciny (ilustracje, zdjęcia, schematy) proszę numerować w tekście w formacie Word i podać podpis, np. Ryc. 1 Obraz OCT oka prawego.
Sama ilustracja w formacie oryginalnym powinna się znaleźć w folderze
Ryciny.
 
6. Umowę z autorem wydawnictwo podpisuje po zatwierdzeniu publikacji do
druku przez redaktor naczelną.
 
Redakcja i wydawnictwo

 

» Konferencje

» Newsy

Okulistyczny Festiwal Filmowy i Fotograficzny

Okulistyczny Festiwal Filmowy i Fotograficzny

Okulistyczny Festiwal Filmowy i Fotograficzny

» czytaj więcej
Numer bieżący | Opinie ekspertów | Archiwum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów