Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski

  Prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski

  Młodzieńcze nadciśnienie oczne

   

 • Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Nowe Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego

 • Lek. Kinga Król-Jarosz

  Lek. Kinga Król-Jarosz

  Glejaki nerwu wzrokowego

Młodzieńcze nadciśnienie oczne

Młodzieńcze nadciśnienie oczne
Juvenile ocular hypertension

Prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski

Instytut Optyki i Optometrii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Medyczna Rada Naukowa Vision Express w Warszawie

 

Streszczenie

Autor przedstawia diagnostykę, różnicowanie i po stępowanie, w tym terapeutyczne, w młodzieńczym nadciśnieniu ocznym oraz próby niedopuszczenia do rozwoju pierwotnej jaskry młodzieńczej u osób w grupie wiekowej, która ma szerokie plany dalszej nauki i rozwoju zawodowego.

 

Wprowadzenie

Należy pamiętać, że jaskra może wystąpić w każdej grupie wiekowej, czyli dotyka również ludzi młodych. Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na problem młodzieńczego nadciśnienia ocznego jako jednego z najważniejszych czynników rozwoju pierwotnej jaskry młodzieńczej (PJMł) [1]. Powinno się więc dążyć do zwiększenia świadomości społeczeństwa dotyczącej zagrożenia wzroku tym schorzeniem i jego konsekwencjami. Statystyki są zatrważające, bo wykazują, że 90% populacji w Polsce nie ma wystarczającej wiedzy na temat jaskry, a 45% nie zna podstawowych zasad jej leczenia. Jedyną profilaktyką jaskry pierwotnej otwartego kąta (JPOK) jest jej wczesne rozpoznanie. Podstawowa kwestia, wymagająca intensyfikacji działań okulistycznych, to aby diagnostyka nie była zbyt powierzchowna, a przez to mało efektywna. Niestety, okulistom nadal udaje się skutecznie rozpoznawać JPOK jedynie u 50% chorych [2].

Wcześnie wykryta jaskra nie musi doprowadzić do ślepoty. Nabiera to szczególnego znaczenia w grupie osób młodych, będących w okresie intensywnego rozwoju organizmu i wytężonej nauki lub największej aktywności w drodze do kariery zawodowej [1].

Czytaj więcej >>>

Panel badań diagnostycznych do laserowej korekcji wzroku

Panel badań diagnostycznych do laserowej korekcji wzroku

A panel of diagnostic tests for laser vision correction

Mgr Marta Robak
Klinika Okulistyczna Optegra im. św. Jerzego w Poznaniu

Mgr Amanda Bieńkowska
Klinika Okulistyczna Optegra im. św. Jerzego w Poznaniu

Mgr Oktawia Rębisz
Klinika Okulistyczna Optegra w Warszawie

Dr hab. n. med., prof. nadzw. Joanna Wierzbowska
Klinika Okulistyczna Optegra w Warszawie Klinika Okulistyki CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w WarszawieStreszczenie

Na całym świecie obserwowany jest wzrost częstości występowania wad wzroku, głównie krótkowzroczności i prezbiopii. Rosnącym wymaganiom wzrokowym pacjentów wychodzi naprzeciw chirurgia refrakcyjna. Prawidłowa diagnostyka przedoperacyjna jest jednym z podstawowych warunków pozwalającym uzyskać pożądane wyniki refrakcyjne oraz zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów.

 

Abstract

An increase in the incidence of refractive errors, mainly myopia and presbyopia, is observe worldwide. The increasing visual requirement of patients are facing refractive surgery. Proper pre-operative diagnosis in one of the basic conditions for obtaining desired refractive result and ensuring a high level of safety during procedures.

Czytaj więcej>>>

Chirurgia refrakcyjna w korekcji krótkowzroczności

Dr hab. n. med. Magdalena Pilas-Pomykalska
Klinika Okulistyczna „Optegra”

 

Badania populacyjne przeprowadzone w ubiegłej dekadzie wykazały, że krótkowzroczność występuje u ok. 30% populacji europejskiej. Problem krótkowzroczności narasta wraz z rozwojem cywilizacji i ze zmianą trybu życia. Szacuje się, że za trzy dekady ta wada refrakcji będzie dotyczyła co drugiego Europejczyka. Korekcja wad wzroku, która umożliwia pacjentom prawidłowe widzenie, była początkowo domeną optyki okularowej, później kontaktologii. Od kilku dekad dynamicznie rozwija się nowa metoda korekcji, jaką jest chirurgia refrakcyjna rogówki i soczewki. Popularność procedur refrakcyjnych wzrasta z roku na rok na całym świecie, dzięki coraz skuteczniejszym i bezpieczniejszym metodom zabiegowym. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nastąpił rozwój technologiczny w dziedzinie terapii laserowych.

Początki chirurgii refrakcyjnej rogówki datuje się na lata 70. XX w., kiedy to S. Fiodorow oraz F. Durniew wprowadzili metodę keratotomii radialnej w terapii krótkowzroczności oraz keratotomię poprzeczną i łukowatą w terapii astygmatyzmu.

Czytaj więcej>>>

Współistnienie krótkowzroczności

Czajkowski Janusz

Współistnienie krótkowzroczności z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą u ludzi młodych (do 40. r.ż.)

 

Centrum Okulistyczne „Contact-Med.” w Łodzi

Prezes: dr n. med. Arkadiusz Goś

 Streszczenie

U młodzieży krótkowzroczność jest bardzo częstą wadą wzroku, a jej odsetek w populacji polskiej przekracza 24%. Oko krótkowzroczne, szczególnie ze średnią i z wysoką krótkowzrocznością, wykazuje dużą wrażliwość na podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, co zwiększa ryzyko wystąpienia jaskry 14–16-krotnie. Dlatego na każdej wizycie w gabinecie okulistycznym lub optometrycznym krótkowidzowi należy zmierzyć ciśnienie wewnątrzgałkowe, jak również zbadać dno oka w kierunku jaskry. Jest to podstawowa zasada skriningu nadciśnienia ocznego oraz wczesnej diagnostyki jaskry. Stwierdzenie w oku ze średnią lub z wysoką krótkowzrocznością wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego > 19 mmHg może już sugerować rozpoczynający się lub trwający proces jaskrowy. O rozpoznaniu decydują jednak zmiany na dnie oka. Dlatego w ostatnich latach wdraża się do skriningu jaskrowego zasady telemedycyny (telejaskry), szczególnie u osób zamieszkujących miejscowości oddalone od ośrodków klinicznych.

 

Obecnie krótkowzrocznością dotkniętych jest 1,6 mld osób na świecie i przewiduje się ...czytaj więcej

Presbyond LBV (Clearvu™) – przełomowa metoda korekcji prezbiopii

Presbyond LBV (Clearvu™) – przełomowa metoda korekcji prezbiopii

Presbyond LBV (Clearvu™) – a new method for treating presbyopia

 

Dr n. med. Katarzyna Skonieczna, mgr Małgorzata Patrzykont

 

Klinika Okulistyczna Optegra w Warszawie

Dyrektor medyczny: dr n. med. Jolanta Oficjalska

 

Streszczenie


Presbyond Laser Blended Vision (LBV) jest nową metodą korekcji prezbiopii. Łączy w sobie skuteczność laserowej korekcji wad wzroku z kontrolą poziomu aberracji sferycznej, przez co jest znacznie lepiej tolerowana przez pacjentów, nie upośledza jakości widzenia oraz daje dobre widzenie na wszystkie odległości. Jest to zabieg dedykowany pacjentom po 40. roku życia z krótkowzrocznością, nadwzrocznością, astygmatyzmem i emmetropią, którzy chcą się pozbyć okularów do czytania lub okularów progresywnych.

Abstract


Presbyond Laser Blended Vision (LBV) is a new method for treating presbyopia. It combines the accuracy of corneal refractive surgery with controlling the spherical aberrations of the eye. Presbyond offers clear sight at all distances: near, intermediate and far with no loss of contrast sensitivity. This method is effective for treating myopic, hyperopic, astigmatic and even emmetropic presbyopic patients who want to achieve freedom from glasses.

Wstęp

 

Presbyond Laser Blended Vision (LBV) – zwany również Clearvu™ jest najnowszą metodą korekcji prezbiopii. Zabieg ten należy do terapii laserowej korekcji wad wzroku i uwalnia pacjentów po 40. roku życia od okularów do bliży, do dali i do odległości pośrednich. Dzięki wykorzystaniu naturalnie występujących aberracji sferycznych i indywidualnie dobranemu profilowi ablacji rogówki zabieg ten nie upośledza jakości widzenia i jest dużo lepiej tolerowany niż tradycyjna monowizja...czytaj więcej

 

» Konferencje

» Polecamy

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Forum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów | Panel Recenzenta