Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki 2016
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Lek. Marta Kleczewska -Hasenbeck

  Lek. Marta Kleczewska -Hasenbeck

  Zespół pseudoeksfoliacji -
  wyzwanie nie tylko dla chirurga
 • Prof. med. Marta Misiuk-Hojło, lek. Patrycja Smolarek-Kasprzak

  Prof. med. Marta Misiuk-Hojło, lek. Patrycja Smolarek-Kasprzak

  Jaskra preperymetryczna

 • Dr med. Adam Kabiesz

  Dr med. Adam Kabiesz

  Substancje przeciwutleniające i uszczelniające naczynia krwionośne siatkówki oka

 

 

Medycyna oparta na faktach (EBM, evidence-based medicine) to – w praktyce – sposób postępowania klinicznego oparty na umiejętnej ocenie i korzystaniu z badań naukowych. Można powiedzieć, że praca lekarza polega na podejmowaniu wielu decyzji dotyczących postępowania leczniczego w stosunkowo krótkim czasie. Decyzje owe według EBM powinny stanowić wypadkową umiejętności i doświadczenia lekarza w danej sytuacji klinicznej z uwzględnieniem przekonań i preferencji pacjenta oraz opierać się na analizie dostępnej literatury medycznej [1, 2]. Umiejętności lekarza nabyte podczas studiów medycznych, kursów i szkoleń połączone z doświadczeniem klinicznym umożliwiają inicjację procesu leczniczego. Według EBM niezmiernie ważne jest jednak skonfrontowanie tej wiedzy z pacjentem jako jednostką – wzięcie pod uwagę czynników, które wpłyną chociażby na akceptację zaproponowanej przez lekarza formy leczenia. W związku z gwałtownym rozwojem medycyny istotna jest właściwa interpretacja dostępnych źródeł naukowych. Praktykowanie zgodne z EBM wymaga usystematyzowanego działania zgodnie z powtarzalnym schematem. Na początku należy umiejętnie postawić problem kliniczny. Precyzyjne i sensowne klinicznie pytanie można zadać, posługując się akronimem „PICO” [3]: P (population) – określenie populacji pacjentów, I (intervention) – zastosowanie określonego postępowania, C (comparison) – porównanie z alternatywną metodą leczenia, O (outcome) – ustalenie, jaki jest pożądany

Artykuł

 

 

 

skutek, tzw. punkt końcowy danego postępowania. Formułując okulistyczny problem kliniczny, można postawić pytanie, czy u młodych (20–30 lat) dorosłych osób rasy kaukaskiej ze świeżo rozpoznaną jaskrą pierwotnie otwartego kąta z umiarkowanymi
zmianami w polu widzenia (MD pomiędzy –6 dB a –12 dB)
i ciśnieniem wewnątrzgałkowym 20–30 mm Hg (P) powinniśmy rozpocząć terapię od minimalnie inwazyjnej chirurgii jaskry (I) czy też wdrożenia farmakoterapii miejscowej (C) w celu zapobiegnięcia progresji neuropatii jaskrowej (O). Sformułowanie precyzyjnego pytania klinicznego umożliwia badaczowi prawidłowe zaplanowanie badania, a klinicyście interpretację przeprowadzonego przez innych badania.

Przegląd Okulistyczny: Przygotowuje Pani w tym roku 16 konferencję pt. Wrocławskie Spotkania Okulistyczne. Jaka jest koncepcja tych konferencji i czy ewoluowała ona na przestrzeni tych lat? Dr n. med. Małgorzata Jarzębińska- Vecerova: Głównym założeniem naszej konferencji jest przekazywanie najnowszych informacji możliwie z każdej podspecjalizacji okulistycznej. Konferencja jest adresowana
 
do lekarzy praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z pacjentami z różnymi schorzeniami oczu. Dlatego wydawało nam się istotne stworzenie takiej formuły szkolenia, która pozwalałaby na zaktualizowanie w krótkim czasie wiedzy z różnych dziedzin okulistyki. Wykłady i kursy są prowadzone przez wysokiej klasy wykładowców- pasjonatów, zajmujących się daną podspecjalizacją, którzy lubią dzielić się swoją wiedzą i czynią to w przystępny i ciekawy sposób. Ponieważ każda dziedzina okulistyki rozwija się dynamicznie, uaktualnianie wiedzy, aby leczyć pacjentów zgodnie ze światowymi standardami, wymaga stałego doskonalenia zawodowego. Każdy z nas, zabiegany i zapracowany na co dzień, nie jest w stanie śledzić całej dostępnej literatury, więc taka „skompresowana” wiedza przekazana przez praktyków w dużej mierze pozwala na nadrobienie zaległości w ciągu trzech dni konferencji. Jeśli chodzi o ewolucję – to konferencja z jednodniowej na początku przerodziła się w trzydniową, ale hasło „Praktycy – Praktykom” pozostaje naszym motywem przewodnim. Obecnie konferencja składa się z sesji plenarnych oraz ponad 40 kursów – co umożliwia każdemu uczestnikowi na indywidualne ułożenie programu szkolenia. Nazwa konferencji odnosi się wprost do środowiska wrocławskich okulistów. Ale przecież jest to impreza ogólnopolska. Kogo będziemy gościć z innych ośrodków okulistycznych w Polsce? Jaką tematykę i jakie wykłady szczególnie poleca Pani w tym roku? Nazwa odnosi się do miejsca konferencji – czyli naszego pięknego miasta Wrocławia, ale gościmy uczestników z całej Polski. Początkowo planowaliśmy konferencję dla naszego regionu, ale szybko przerodziła się ona w ogólnopolską. Było to dla nas potwierdzeniem trafności koncepcji, którą przyjęliśmy, układając program konferencji dla naszych koleżanek i kolegów okulistów. Robią oni na co dzień to co my w naszym ośrodku, więc dobrze rozumiemy ich potrzeby – bo są to też nasze potrzeby. Wykładowcy natomiast to koleżanki i koledzy z różnych ośrodków z całej Polski, m.in. z Bydgoszczy, Poznania, Katowic, Gliwic, Sosnowca, Krakowa, Warszawy, Łodzi oraz Wrocławia. Jeśli chodzi o tematykę wykładów, to zawsze dużą atrakcją są sesje interdyscyplinarne. W tym roku gościmy dermatologa, który zapozna nas z tematem dermatoz okołoocznych, neurologa, neuroradiologia, neurochirurga, którzy rozwiną temat tarczy zastoinowej – jej diagnostyki i terapii w zależności od przyczyny, oraz farmaceutkę, która przedstawi nam szeroki wachlarz leków robionych w aptece, niedostępnych jako gotowe preparaty. Konferencja to również kursy dokształcające. Jakie będą w tym roku? W tym roku przygotowaliśmy 42 kursy – z większości podspecjalizacji okulistycznych. Poza tym odbędą się kusy z zagadnień orzeczniczych, prawnych oraz ekonomicznych związanych z prowadzeniem działalności medycznej. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego w programie naszej konferencji.
 

» Konferencje

 • XLIX Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Katowice 7-9.06.2018 r.

  XLIX Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego      Katowice  7-9.06.2018 r.

  Międzynarodowe Centrum Kongresowe,

  Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice

  » czytaj więcej
 • XVI Wrocławskie Spotkania Okulistyczne "Praktycy-Praktykom" 17.05.2018 we Wrocławiu

  XVI Wrocławskie Spotkania Okulistyczne

  XVI "Praktycy praktykom"

  konferencja okulistyczna we Wrocławiu

 • II Międzynarodowa Konferencja Od nauki do praktyki

  II Międzynarodowa Konferencja Od nauki do praktyki

  OKULISTYKA – KATAMARANY 2018.

  25-26.05.2018 r.

  Mikołajki, Hotel Gołębiewski

  » czytaj więcej
 • VIII Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA KONTROWERSJE

  VIII Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA KONTROWERSJE

  18-20 października 2018, Karpacz,

  Hotel Gołębiewski w Karpaczu

  » czytaj więcej

» Newsy

SICSSO Advanced Program 2018

SICSSO Advanced Program 2018
» zobacz więcej

Just 10 weeks away!

Just 10 weeks away!
» zobacz więcej
Numer bieżący | Opinie ekspertów | Archiwum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Regulamin zamówień | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | OKULISTYKA OPARTA NA FAKTACH