Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Współczesne metody neuroprotekcji w jaskrze

 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska

  Prof. dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska

  Chirurgia Refrakcyjna IV. Wybrane metody adania czułości kontrastowej oraz widzenia przestrzennego

 • Prof. Andrzej Grzybowski

  Prof. Andrzej Grzybowski

  Sztuczna inteligencja w okulistyce AI in Ophtalmology 2022 cd.

OKULISTYKA – KONTROWERSJE 2020

Dr n. med. Joanna Jakubaszko-Jabłońska

Klinika Okulistyki USK we Wrocławiu

Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego UM we Wrocławiu

 

 

SPRAWOZDANIE Z X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

OKULISTYKA – KONTROWERSJE 2020

 

Tegoroczna konferencja Okulistyka – Kontrowersje 2020 odbyła się w dniach 16–17.10.2020 w trybie online, ze względu na szczególną sytuację, jaką jest pandemia koronawirusa.Debaty były prowadzone w studiu we Wrocławiu. Organizatorami konferencji były: Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz biuro Inspire Congress, którego wyjątkowe wieloletnie doświadczenie pozwoliło sprawnie przeprowadzić spotkania.

 

Na konferencję zarejestrowało się ponad 1300 uczestników. W szczytowym momencie sesje oglądało 930 osób. Mimo trudnej sytuacji, z jaką przyszło się zmierzyć, tegoroczne Kontrowersje odbyły się na wysokim poziomie merytorycznym i technicznym.Nowością było rozszerzenie dyskusji poza dziedzinę okulistyki.Do debaty zaproszeni zostali doświadczeni i renomowani specjaliści okulistyki i kardiologii.

 

W piątek 16 października, po południu, po powitaniu uczestników przez prof. dr hab. Martę Misiuk-Hojło, odbyła się Debata Oksfordzka: Okuliści Kontra Kardiolodzy, której marszałkiem była dr Patrycja Krzyżanowska-Berkowska.

 

Było to niezwykle konstruktywne spotkanie zespołu kardiologów (dr hab. Wiktor Kuliczkowski, dr hab. Joanna Jaroch, dr hab. Tomasz Roleder) i okulistów (dr Hanna Zając-Pytrus, dr Joanna Adamiec-Mroczek, dr Maria Muzyka-Woźniak).

 

Omawiany był problem ryzyka wystąpienia krwawienia w plamce u pacjentów w przebiegu leczenia okołooperacyjnego. Stosowanie u tych chorych po zabiegach intensywnego leczenia przeciwzakrzepowego stanowi istotne ryzyko wystąpienia nagłego zaniewidzenia na skutek krwawienia podsiatkówkowego.

 

Kluczowym wnioskiem debaty była propozycja, aby pacjenci przed planowanymi zabiegami kardiologicznymi i kardiochirurgicznym byli kierowani na badanie okulistyczne, w tym optyczną koherentną tomografię (OCT – optical coherence tomography) plamki, celem oceny ryzyka wystąpienia krwawienia.

 

Wnioskiem skierowanym do kardiologów było to, iż należy rozważyć u tych pacjentów ograniczenie stosowania leków przeciwzakrzepowych do niezbędnego minimum.

 

Po Debacie Oksfordzkiej odbyła się pierwsza część sesji Kontrowersji prowadzona przez prof. dr hab. Martę Misiuk-Hojło, dr Jolantę Oficjalską oraz prof. dr. hab. Marka Prosta.

 

Pierwsze wystąpienie dotyczyło właściwości biomechanicznych oka i ich roli w diagnostyce okulistycznej. Głos zabrali prof. dr hab. Magdalena Asejczyk-Widlicka z Politechniki Wrocławskiej oraz dr Patrycja Krzyżanowska-Berkowska z Wrocławskiej Kliniki Okulistyki.

 

W następnym wystąpieniu adwersarze toczyli spór na temat konieczności badania przestrzennego u kandydatów na kierowców. Argumenty na „tak” przedstawiał dr Wiktor Stopyra z Krakowa, natomiast dr Wojciech Czak z Wrocławia przekonywał, że upośledzenie stereopsji nie przekłada się na zwiększone ryzyko wypadków samochodowych, co potwierdzają liczne badania naukowe .

 

Kolejne wystąpienie dotyczyło stosowania konserwantów w lekach przeciwjaskrowych, o czym rozmawiali dr hab. Dariusz Dobrowolski z Sosnowca (argumenty na „tak”) i dr Dorota Kaczmarek z Wrocławia (argumenty na „nie”). Dr Dobrowolski przekonywałł, że konserwanty w kroplach nawet przy minimalnym stężeniu nie tylko utrzymują czystość mikrobiologiczną preparatów, ale także poprawiają wchłanianie leku przez rogówkę. Dr Kaczmarek natomiast podkreślała, że przy długotrwałym stosowaniu kropli przeciwjaskrowych może dochodzić do kumulacji substancji konserwujących i ich szkodliwego wpływu na struktury gałki ocznej.

 

Ostatnie wystąpienie w tej sesji było dyskusją, czy warto operować jednoczasowo zaćmę obuoczną. Głos zabrali: prof. dr hab. Zofia Mariak z Białegostoku (na „tak”) oraz prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny z Bydgoszczy (na „nie”). Moderatorem był prof. dr hab. Robert Rejdak z Lublina.

 

Na zakończenie pierwszego dnia Kontrowersji odbył się wieczorny blok filmowy, podczas którego można było zobaczyć filmy prezentowane wcześniej na Okulistycznym Festiwalu Filmowym Gdynia 2019.

 

Drugi dzień konferencji, sobota, zaczął się rano kolejnym blokiem filmów z OFF Gdynia 2019.

 

Następnie rozpoczęła się druga część Kontrowersji, którą prowadzili: dr hab. Radosław Kaczmarek oraz dr Małgorzata Mulak z wrocławskiej Kliniki.Tematyka tej sesji było mocno zróżnicowana.

 

Jako pierwszy omawiany był temat endoskopowego przeznosowego DCR (EDCR) jako standardu leczenia niedrożności przewodu nosowo-łzowego u dorosłych. Tu głos zabrali: dr Rafał Nowak (na „tak”) oraz dr Piotr Jaworski (na „nie”). Moderatorem był Konsultant Krajowy w Dziedzinie Okulistyki – prof. dr hab. Marek Rękas z Warszawy.

 

Następnie odbyła się dyskusja nt.: „Czy leczenie laserowe w jaskrze może być terapią z wyboru?”, w której na „tak” argumentował dr Jaromir Wasyluk z Warszawy, a na „nie” dr Małgorzata Mulak z wrocławskiej Kliniki. Ostatecznie dr Mulak udało się przekonać do swoich argumentów ponad 50% słuchaczy.

 

Kolejnym tematem tej sesji było pytanie, czy należy leczyć powierzchnię oka przed zabiegiem usunięcia zaćmy. Argumenty na „tak” przedstawiał dr Andrzej Dmitirew, a na „nie” dr hab. Michał Nowak.

 

Na zakończenie tej części konferencji poruszony został temat skuteczności iniekcji doszklistkowych w terapii toksoplazmozy. Adwersarzami byli przedstawiciele organizatora – kliniki z Wrocławia: dr hab. Anna Turno-Kręcicka (na „tak”) oraz dr Joanna Przeździecka-Dołyk (na „nie”).

 

Ostatnią, trzecią część Kontrowersjiprowadzili prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło oraz dr hab. Radosław Kaczmarek.

 

Dyskusję rozpoczęto tematem: „Czy usuwać przezroczystą soczewkę w celu korekcji starczowzroczności?”. Za takim rozwiązaniem opowiadała się prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek z Katowic, natomiast przeciwko dr Marek Szaliński.

 

W następnej debacie przeciwne zdania na temat stosowania Avastinu jako leczenia pierwszego rzutu w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD – age-related macular degeneration)i cukrzycowym obrzęku plamki (DME – diabetic macular edema) prezentowali prof. dr hab. Andrzej Grzybowski z Poznania (na „tak”) oraz dr hab. Sławomir Teper Katowic (na „nie”).

 

Kolejnym tematem było rozważanie: „Czy każdy rodzaj płynu w obrębie siatkówki jest dowodem na aktywność wysiękowej postaci AMD?”. Swoim doświadczeniem dzielili się dr Joanna Adamiec-Mroczek z Wrocławia oraz dr hab. Anna Święch z Lublina.

 

Ostatnie wystąpienie dotyczyło problemu skuteczności diatermicznej goniopunkcji podczas fakoemulsyfikacji jako metody leczenia jaskry. Do stosowania tej procedury namawiała dr Agnieszka Miśkiewicz-Wójcik, natomiast dr hab. Ewa Kosior-Jarecka zaznaczała, że brak jest randomizowanych porównawczych badań klinicznych, które potwierdzają skuteczność proponowanej metody .

 

Poza wymienionymi sesjami Kontrowersji można było jeszcze wysłuchać 5 sesji satelitarnych oraz przesurfować przez sesję plakatową (20 plakatów).

 

Tegoroczne Kontrowersje w cieniu pandemii koronawirusa niestety były pozbawione możliwości kontaktów towarzyskich, umilających każde wydarzenie naukowe. Mimo to organizatorzy zadbali o część artystyczną konferencji. Wydarzeniem kulturalnym w piątkowy wieczór było spotkanie ze znakomitą polską aktorką Kingą Preis, która opowiedziała o swoich wrocławskich korzeniach, tradycjach rodzinnych i drodze do aktorskiej sławy.

 

Na zakończenie obrad wykład: „Piękno kobiet w sztuce” zaprezentował dr Jan Maciej Żelbromski – znany wrocławski historyk i konserwator dzieł sztuki, który przedstawił kanony piękna kobiet w rożnych epokach. Wykład ten wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy, śledziło go ok. 600 osób.

 

Konferencja Okulistyka – Kontrowersje 2020 pokazała, że nawet tak znaczne trudności i ograniczenia, jakie przyniosła rzeczywistość tego roku, lokalnie i globalnie, nie są przeszkodą w rozwoju nauki, szerzeniu wiedzy oraz dzieleniu się doświadczeniem.

 

Organizatorzy natomiast – lekarze z Kliniki Okulistyki we Wrocławiu oraz biuro Inspire Congress – stanęli na wysokości zadania i zyskali niezwykle cenne doświadczenia na przyszłość.

Prezydium w 1 dniu obrad, od prawej: prof. Marek Prost, prof. Marta Misiuk-Hojło i dr Jolanta Oficjalska

Rozpoczęcie obrad – Debata Oksfordzka

 

» Konferencje

» Polecamy

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Forum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów | Panel Recenzenta